En markanvisningstävlingen för den kommande exploateringen av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare

Beslutet att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget är odemokratiskt. Det tycker Social- demokraterna i Vaxholm. Men kommunalrådet Lars Lindgren (M) slår tillbaka kritiken. – Underligt att...
Läs Mer

Kommunen fortskrider sina planer med exploatering av Lägerhöjden trots den massiva kritik som riktats mot planen

Trots alla protester emot Norrbeget fortsätter nu kommunen att driva planfrågan. Det borde vara av en essentiell betydelse att genomföra ett samråd med aktualiserade byffförslag från den exploatör...
Läs Mer

Rivning av Norrbergsskolan UPPRÖR Vaxholmsborna…

En rivning av Norrbergsskolan skulle innebära negativa konsekvenser för Vaxholms kulturhistoriska värde. Det skriver en byggnadsantikvarie i sitt utlåtande om skolan. Ändå beslutade...
Läs Mer

Reservation – Planavtal för Norrberget

Läs Mer

Tjäna medborgarna – Genomför en folkomröstning

Majoriteten i Vaxholm stad tycker det är oansvarigt att driva det nystartade folkinitiativet i staden, och referar därför till ett beslut som togs 2011. Sten Wickström som är initiativtagare hävdar...
Läs Mer

Befolkningstillväxt – till varje pris?

Vid det öppna mötet den 20 april 2017, arrangerat av föreningen Vaxholms vänner, informerade Waxholmspartiet sanningen bakom befolkningstillväxt i storstadsregioner. Debatten om att bostadsbyggande...
Läs Mer

Ovärderliga kulturmiljöer hotas runtom i landet

  Många kommuner saknar kompetens att värna bebyggelsens kulturvärden. Skärgårdsstaden Waxholm är en av de mest utsatta orterna, skriver Catarina Baldo Zagadou. Visst är det konstigt. Samtidigt...
Läs Mer

Strid om omröstning klyver Vaxholm

Det blev inget beslut om folkomröstningens genomförande i Vaxholm i måndags (3/4). Alliansen vill att valet ska hållas på sommaren och att valsedlarna ska innehålla ett hot om skattehöjning. Det...
Läs Mer

Kommunfullmäktige beslutade att aktualisera en folkomröstning

Kommunfullmäktige i Vaxholms Stad beslutade under sammanträdet i februari att aktualisera en folkomröstning efter att det inlämnade folkinitiativet uppfyllde kravet om minst 10% stöd från kommunens...
Läs Mer