En markanvisningstävlingen för den kommande exploateringen av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare

Beslutet att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget är odemokratiskt. Det tycker Social- demokraterna i Vaxholm. Men kommunalrådet Lars Lindgren (M) slår tillbaka kritiken. – Underligt att...
Läs Mer

Kommunen fortskrider sina planer med exploatering av Lägerhöjden trots den massiva kritik som riktats mot planen

Trots alla protester emot Norrbeget fortsätter nu kommunen att driva planfrågan. Det borde vara av en essentiell betydelse att genomföra ett samråd med aktualiserade byffförslag från den exploatör...
Läs Mer

Rivning av Norrbergsskolan UPPRÖR Vaxholmsborna…

En rivning av Norrbergsskolan skulle innebära negativa konsekvenser för Vaxholms kulturhistoriska värde. Det skriver en byggnadsantikvarie i sitt utlåtande om skolan. Ändå beslutade...
Läs Mer

Reservation – Planavtal för Norrberget

Läs Mer

Tjäna medborgarna – Genomför en folkomröstning

Majoriteten i Vaxholm stad tycker det är oansvarigt att driva det nystartade folkinitiativet i staden, och referar därför till ett beslut som togs 2011. Sten Wickström som är initiativtagare hävdar...
Läs Mer

Vaxholms kan förlora skärgårdskaraktären

Läs Mer

Nyhets artikel – 1000 bostäder planeras

Läs Mer

Att vilja och välja

Läs Mer

Motion om P-Skiva för Vaxholms Invånare

Läs Mer