En markanvisningstävlingen för den kommande exploateringen av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare

Beslutet att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget är odemokratiskt. Det tycker Social- demokraterna i Vaxholm. Men kommunalrådet Lars Lindgren (M) slår tillbaka kritiken. – Underligt att...
Läs Mer

Kommunen fortskrider sina planer med exploatering av Lägerhöjden trots den massiva kritik som riktats mot planen

Trots alla protester emot Norrbeget fortsätter nu kommunen att driva planfrågan. Det borde vara av en essentiell betydelse att genomföra ett samråd med aktualiserade byffförslag från den exploatör...
Läs Mer

Rivning av Norrbergsskolan UPPRÖR Vaxholmsborna…

En rivning av Norrbergsskolan skulle innebära negativa konsekvenser för Vaxholms kulturhistoriska värde. Det skriver en byggnadsantikvarie i sitt utlåtande om skolan. Ändå beslutade...
Läs Mer

Tjäna medborgarna – Genomför en folkomröstning

Majoriteten i Vaxholm stad tycker det är oansvarigt att driva det nystartade folkinitiativet i staden, och referar därför till ett beslut som togs 2011. Sten Wickström som är initiativtagare hävdar...
Läs Mer

Halvvägs i politiken – En jämförelse mellan Vaxholm och Österåker

Nu har det gått hela 2 år sedan valet 2014, och därmed är vi nu halvvägs genom den nuvarande mandatperioden. Följaktligen har tidningen Mitt i Södra roslagen sammanställt en halvtidsutvärdering...
Läs Mer

Motion avseende bibehållande av kommunal väg på Rindö

Motion avseende bibehållande av kommunal väg på Rindö Lantmäteriet har av Vaxholms stad fått i uppdrag att genomföra en anläggningsförrättning som ett led i att göra Militärvägen och Byviksvägen på...
Läs Mer