Senaste 10 nyheter från Waxholmspartiet

Vaxholms Utvecklingsplan enligt Alliansen

Planerna för Vaxholms bebyggelseutveckling är omfattande. Större delen av ön omfattas av planer på förtätning eller förvandling av grönområden till bostadsområden. Totalt finns förslag på inte...
Läs Mer

Oppositionen misstänker alliansen för stöd till en vilseledande artikel

Oppositionen i Vaxholms stad misstänker nu alliansen för att stå bakom en vilseledande artikel med påhittade sympatisörer för den kommande folkomröstningen, men dock kan vi inte garantera att så...
Läs Mer

Stort antal uppsägningar inom brandförsvaret i Vaxholm

Under de senaste månaderna har det varit turbulent bland deltidsbrandmännen i Vaxholm. Nu har mer än hälften av brandmännen valt att säga upp sig. Orsaken är missnöje med det nya avtalet och hur de...
Läs Mer

Vaxholms stad får bakläxa avseende detaljplanen för Minörhamnen på Rindö

Efter länsstyrelsens granskning för Vaxholms stads samrådsyttrande beträffande detaljplaneförslaget för den tredje etappen bostäder vid Minörhamnen på Rindö, så får nu kommunen massiv kritik för...
Läs Mer

Politikerna i Vaxholm var helt överens om folkomröstningen

När det efter mycket om och men, samt mycket påtryckningar från Vaxholms oppositionspartier äntligen var dags för beslutet beträffande detaljer kring den stundande folkomröstningen, visade det sig...
Läs Mer

Befolkningstillväxt – till varje pris?

Vid det öppna mötet den 20 april 2017, arrangerat av föreningen Vaxholms vänner, informerade Waxholmspartiet sanningen bakom befolkningstillväxt i storstadsregioner. Debatten om att bostadsbyggande...
Läs Mer

Ovärderliga kulturmiljöer hotas runtom i landet

  Många kommuner saknar kompetens att värna bebyggelsens kulturvärden. Skärgårdsstaden Waxholm är en av de mest utsatta orterna, skriver Catarina Baldo Zagadou. Visst är det konstigt. Samtidigt...
Läs Mer

Strid om omröstning klyver Vaxholm

Det blev inget beslut om folkomröstningens genomförande i Vaxholm i måndags (3/4). Alliansen vill att valet ska hållas på sommaren och att valsedlarna ska innehålla ett hot om skattehöjning. Det...
Läs Mer

Kommunfullmäktige beslutade att aktualisera en folkomröstning

Kommunfullmäktige i Vaxholms Stad beslutade under sammanträdet i februari att aktualisera en folkomröstning efter att det inlämnade folkinitiativet uppfyllde kravet om minst 10% stöd från kommunens...
Läs Mer

Exploateringen på Rindö fortsätter

En tredje detaljplan beträffande ny exploatering finns nu ute för samråd hos kommunmedborgarna,. Förslaget innehåller sammanlagt 24 nya tomträtter och en gemensam brygga för bostäderna. Enligt...
Läs Mer