"

Senaste 10 nyheter från Waxholmspartiet

Politikerna i Vaxholm var helt överens om folkomröstningen

När det efter mycket om och men, samt mycket påtryckningar från Vaxholms oppositionspartier äntligen var dags för beslutet beträffande detaljer kring den stundande folkomröstningen, visade det sig...
Läs Mer

Befolkningstillväxt – till varje pris?

Vid det öppna mötet den 20 april 2017, arrangerat av föreningen Vaxholms vänner, informerade Waxholmspartiet sanningen bakom befolkningstillväxt i storstadsregioner. Debatten om att bostadsbyggande...
Läs Mer

Ovärderliga kulturmiljöer hotas runtom i landet

  Många kommuner saknar kompetens att värna bebyggelsens kulturvärden. Skärgårdsstaden Waxholm är en av de mest utsatta orterna, skriver Catarina Baldo Zagadou. Visst är det konstigt. Samtidigt...
Läs Mer

Strid om omröstning klyver Vaxholm

Det blev inget beslut om folkomröstningens genomförande i Vaxholm i måndags (3/4). Alliansen vill att valet ska hållas på sommaren och att valsedlarna ska innehålla ett hot om skattehöjning. Det...
Läs Mer

Kommunfullmäktige beslutade att aktualisera en folkomröstning

Kommunfullmäktige i Vaxholms Stad beslutade under sammanträdet i februari att aktualisera en folkomröstning efter att det inlämnade folkinitiativet uppfyllde kravet om minst 10% stöd från kommunens...
Läs Mer

Exploateringen på Rindö fortsätter

En tredje detaljplan beträffande ny exploatering finns nu ute för samråd hos kommunmedborgarna,. Förslaget innehåller sammanlagt 24 nya tomträtter och en gemensam brygga för bostäderna. Enligt...
Läs Mer

Massiv kritik mot vinnare av markanvisningstävling (Detaljplan 410)

Stor kritik från Vaxholms medborgare har riktats mot kommunen som nyligen utsett en vinnare av markanvisningstävlingen för Lägerhöjden, det vill säga vad som sammanfattas i detaljplan 410....
Läs Mer

Majoriteten vilseleder väljarna – manipulation av folkomröstning

Majoriteten i Vaxholm stad tycks manipulera den kommande folkomröstningen genom att missgynna valdeltagandet och föreslår därför att genomföra omröstningen i augusti. Oppositionen är mycket...
Läs Mer

Vaxholms kan förlora skärgårdskaraktären

Läs Mer

Nyhets artikel – 1000 bostäder planeras

Läs Mer