partiblomma

Waxholmspartiet - Borgerligt alternativ

Waxholmspartiet
Nyheter och kommande händelser inom politikenKommunfullmäktiges sammanträde


Måndag den 26 september klockan 18:30 sammanträder fullmäktige första gången för höstterminen i Rådhusets sessionssal. Om du inte har möjlighet att deltaga under sammanträdet så kan du följa det live via internet genom att följa nedanstående länk:

Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden finner du här

Nedan finner du den fullständiga kallelsen med samtliga ingående handlingar som kommer att tas upp för beslut under sammanträdet:

Fullständig kallelse med tillhörande handlingar

Samråd för Dp 410 - Norrberget

Välkommen att delta på samråd och samrådsmöte kring 200-300 nya bostäder på Norrberget. Ett samrådsförslag för Detaljplanen 410 – Norrberget har tagits fram och kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat att samråd ska genomföras.

Planen syftar till att möjliggöra för 200-300 bostäder i flerbostadshus, en ny förskola och promenad med sjöutsikt. Samrådstiden pågår mellan 19 september och 17 oktober 2016 och synpunkter på samrådsförslaget ska ha kommit in senast 17 oktober.

Samrådsmöte -
För utbyte av information och synpunkter på förslaget inbjuds allmänheten och andra berörda till ett samrådsmöte onsdagen den 28 september 2016. Samrådsmötet startar klockan 18:30 i Söderfjärdsskolans matsal - Johannesbergsvägen 2 på Vaxön.


Mer information om Detaljplan 410 finner du här

Reservation avseende detaljplan för Norrberget - Kommunstyrelsen 20160901


 • Reservation KS 20160901 - Dp Norrberget version 1

 • Reservation KS 20160901 - Dp Norrberget version 2

 • Följ denna länk och skicka oss ett meddelande om du har synpunkter för vad som behöver förbättras i politiken: Kontakta oss

 • Den nyligen startade markanvisningstävlingen för kommande exploatering av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare

  Beslutet att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget är odemokratiskt. Det tycker Social- demokraterna i Vaxholm. Men kommunalrådet Lars Lindgren (M) slår tillbaka kritiken.

  – Underligt att någon kan klaga på oss för att vi är effektiva, säger han.

  På kommunstyrelsens senaste möte beslutade den styrande alliansen i Vaxholm att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget. Exploatörer erbjuds att lämna anbud på marken där Norrbergsskolan står idag. Kommunen vill bygga 200 till 300 bostäder i trä samt en förskola där, trots att det inte finns någon färdig detaljplan för området.

  Läs mer »

  Halvvägs i politiken - En jämförelse mellan Vaxholm och Österåker  Nu har det gått hela 2 år sedan valet 2014, och därmed är vi nu halvvägs genom den nuvarande mandatperioden. Följaktligen har tidningen Mitt i Södra roslagen sammanställt en halvtidsutvärdering beträffande det politiska läget mellan de 2 grannkommunerna. Nedan kan du läsa om hur lokalpolitikerna ger sin syn på vad som har utvecklats i staden, som exempelvis:

 • Kritik mot bristande insyn från oppositionen

 • Kritiserad linfärja i Vaxholm blev en besökssucce

 • Vilka partier skolkar mest från kommunalfullmäktiges sammanträden?


 •  I Vaxholm tappade det styrande Moderaterna hela 10 procentenheter vid valet 2014
  – trots utspel om en linfärja till Kastellet. Det irriterade kommunalrådet Lars Lindgren (M) så mycket att han körde ut Mitt i:s reporter från partiets valvaka. Men Alliansen behöll sin majoritet. Än bättre blev det när Lindgren lyckade tjusa Miljöpartiet att stötta Alliansen, mot löfte om 100 nya hyresrätter. Linfärjan, som nu kört en säsong, har kritiserats hårt men blivit en succé bland besökare. Värre då med den lokala demokratin, enligt många. Exploateringar som Campusbygget har genomförts trots kritik och rivningen av Norrbergsskolan ser ut att bli av. En namninsamling för att få en folkomröstning om Norrbergsskolan kvästes då kommunen valde att bedöma formalia så strängt man kunde, så att 40 procent av namnen underkändes. En het fråga har också varit hur stadens kajer ska utvecklas i framtiden. I december 2015 förklarade Lindgren oväntat att han tänkte avgå nu i höst, men i våras hade han lika oväntat ändrat sig och har blivit kvar.

  Läs mer »

  Toppmoderater lämnar politiken i Vaxholm - Men varför?
  Undertecknade Moderata politiker har valt att lämna våra förtroendeuppdrag. Motivet till detta svåra beslut är framförallt att vår syn på ledarskap, demokrati och öppenhet markant skiljer sig från den som finns inom partigruppen. Det är således inte i första hand innehållet i sakpolitiken som ligger till grund för detta beslut utan skiljelinjen ligger i hur det politiska arbetet bedrivs såväl internt som externt. Det är även här vi får starkast kritik från medborgarna.

  I våras tillsattes därför en intern arbetsgrupp vars upp- gift var att se över organisa- tion och styrning inom parti och partigrupp. Karin En- ström (M) var sammankal- lande och Länsförbundet var även representerat genom Kjell Jansson, Moderat Läns- ordförande. Gruppens re- kommendationer var kloka och väl avvägda. Ett byte av Kommunstyrelsens ordfö- rande (KSO) utgjorde funda- mentet för gruppens förslag. Partigruppen antog samtliga rekommendationer förutom bytet av KSO. En förändring av ledarskapet kräver modet att flytta på ledare. Om man nöjer sig med att rita om or- ganisation och processer är risken stor att den önskade förändringen uteblir.

  Läs mer »

  Att vilja och välja - skriven av Sten Wickström  Detta dokument skrivet av författaren och samhällsdebattören Sten Wickström avhandlar förslag på hur Vaxholms stad skulle kunna planera för att eventuellt bevara Norrbergsskolan på Lägerhöjden som grundskola. Vidare beskriver Sten Wickström hur Campus Vaxholm ses över för ett mer adekvat ändamål.

  OBS! Waxholmspartiet har inte utfört någon fördjupad analys över Sten Wickströms skrivelse med förslag och kan således inte ställa sig bakom förslagen fullt ut, men generellt finns en grundtanke i skrivelsen som kan vara värd att beakta.

  Att vilja och välja - skriven av Sten Wickström

  Dina synpunkter är guld värda för oss!! • Glöm inte bort att ge oss dina synpunkter för vad du anser att vi skall arbeta med i politiken. Följ denna länk och skicka oss ett meddelande: Kontakta oss


 • Aktuella artiklar • Den nyligen startade markanvisningstävlingen för kommande exploatering av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare
 • Bygget på Norrberget får kritik

 • Toppmoderater - därför lämnar vi politiken
 • Därför lämnar vi politiken

 • Kommunal väg kan komma att bli privatiserad på Rindö
 • Irritation kring eventuell privatisering av kommunal väg

 • Vaxholms accelerande exploatering är inte unik! Alingsås kommun - Ekonomiska risker med för snabb befolkningstillväxt

 • Sidan uppdateras löpande - senast uppdaterad 2016-09-19
  Den kommunala vägen vid namn Militärvägen på Rindö kan komma att bli privatiserad


  Generic placeholder image

  Irritationen var påtaglig förra tisdagen under ett lantmäterisammanträde på Rindö. Kommunen vill lämna över ansvaret för Militärvägen på fastighets- ägarna som använder den, men kritiska deltagare menade dock att lantmäteriets beräkningar innehöll fel.


  Visa mer »


  Generic placeholder image

  Waxholmspartiet på sociala medier

  Besök oss gärna i vår verksamhet ute på sociala medier. Vi uppdaterar kontinuerligt aktuella händelser i politiken, i syfte att delge en trovärdig information.

  Gilla oss på facebook:
  Waxholmspartiet på Facebook!

  Visa mer »