partiblomma

Waxholmspartiet - Borgerligt alternativ

Waxholmspartiet
Dags för Styrelsemöte igen - Söndag den 28 augusti klockan 10:00 i Rådhusets sessionssal, Välkommen!Ett nytt spännande år inom politiken har just startat och vi är mer än redo att anta oss de politiska utmaningar för vilka vi röstades in vid valet 2014. På söndag den 28 augusti 2016 klockan 10:00 på Rådhuset har vi terminens första styrelsemöte. Välkommen att deltaga där du ges chansen att lämna dina synpunkter för vad som behöver förbättras inom den lokala politiken.

 • Följ denna länk och skicka oss ett meddelande om du har synpunkter för vad som behöver förbättras i politiken: Kontakta oss

 • Att vilja och välja - skriven av Sten Wickström  Detta dokument skrivet av författaren och samhällsdebattören Sten Wickström avhandlar förslag på hur Vaxholms stad skulle kunna planera för att eventuellt bevara Norrbergsskolan på Lägerhöjden som grundskola. Vidare beskriver Sten Wickström hur Campus Vaxholm ses över för ett mer adekvat ändamål.

  OBS! Waxholmspartiet har inte utfört någon fördjupad analys över Sten Wickströms skrivelse med förslag och kan således inte ställa sig bakom förslagen fullt ut, men generellt finns en grundtanke i skrivelsen som kan vara värd att beakta.

  Att vilja och välja - skriven av Sten Wickström

  Krönika av Carin Tellström -
  Ständigt nya incidenter med den nya linfärjan  Den nya eldrivna linfärjan i Vaxholm har redan skapat mängder av svarta rubriker, långt innan den ens fanns på plats i sundet mellan Vaxholm och Vaxholms kastell. Det är en färja som inte verkar lämna någon oberörd.

  Helt klart är att Trafikverket Färjerederiet har stora ambitioner med den nya leden. ”Inte i hela Stockholms skärgård finns någon liknande lösning med en färja som körs långsiktigt hållbart och med förnybar energi – dessutom bullerfritt. Vaxholms miljöfärja är en framtidsfärja” skrev rederiet i sin presentation.

  Om det är en lösning för framtiden får väl just framtiden utvisa. Men hittills tycks framtiden långt borta. Redan på linfärjans tredje tur, på invigningsdagen, korsade en fritidsbåt glatt leden strax akter om linfärjan i tron att fältet var fritt.

  Det var det inte. Vajrarna låg ännu spända strax under ytan och både linfärjans befälhavare och besättningen på Kustbevakningens fartyg som låg strax intill, kastade sig på signalhornen och hindrade en säker vajerkollision.

  Visa mer »

  Dina synpunkter är guld värda för oss!! • Glöm inte bort att ge oss dina synpunkter för vad du anser att vi skall arbeta med i politiken. Följ denna länk och skicka oss ett meddelande: Kontakta oss


 • Aktuella artiklar • En ny framtagen akademisk avhandling ifrågarsätter nu om den generella arkitektens smak är optimal för bevarandet av äldre byggnadsstil.
 • Akademisk avhandling ifrågarsätter arkitekternas smak

 • Vaxholms accelerande exploatering är inte unik!
  Alingsås kommun - Ekonomiska risker med för snabb befolkningstillväxt

 • Kustbevakningen skärper sina kontroller i Kastellsundet
 • Kustbevakningens utökade resurser i Kastellsundet

 • Motig start för den nya linfärjan i kastellsundet. Efter eskalernade rapporter om incidenter i Kastellsundet mellan Vaxholm och Vaxholmen kan det konstateras att linfärjan fått en motig start.
 • Motig start för linfärjan

  Sidan uppdateras löpande - senast uppdaterad 2016-08-24
  Kustbevakningen utökar sina resurser i Kastellsundet

  Generic placeholder image


  Kustbevakningen utökar sina resurser i Kastellsundet efter en eskalerande rapporter om fler incidenter i Kastellsundet med anledning av den nya linfärjan.

  Värst utsatta är den grupp som färdas på Jetski eftersom att linfärjans drivkablar sträcks upp ovan vattenytan vid drift.
  Visa mer »

  Generic placeholder image

  Waxholmspartiet på sociala medier

  Besök oss gärna i vår verksamhet ute på sociala medier. Vi uppdaterar kontinuerligt aktuella händelser i politiken, i syfte att delge en trovärdig information.

  Gilla oss på facebook:
  Waxholmspartiet på Facebook!

  Visa mer »