Motion avseende bibehållande av kommunal väg på Rindö

Motion avseende bibehållande av kommunal väg på Rindö

Motion avseende bibehållande av kommunal väg på Rindö Lantmäteriet har av Vaxholms stad fått i uppdrag att genomföra en anläggningsförrättning som ett led i att göra Militärvägen och Byviksvägen på Rindö till en gemensamhetsanläggning, som för över underhållsansvaret...