Beslutet att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget är odemokratiskt. Det tycker Social- demokraterna i Vaxholm. Men kommunalrådet Lars Lindgren (M) slår tillbaka kritiken.

– Underligt att någon kan klaga på oss för att vi är effektiva, säger han.

På kommunstyrelsens sammanträde den beslutade den styrande alliansen i Vaxholm att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget. Exploatörer erbjuds att lämna anbud på marken där Norrbergsskolan står idag. Kommunen vill bygga 200 till 300 bostäder i trä samt en förskola där, trots att det inte finns någon färdig detaljplan för området.