Befolkningstillväxt – till varje pris?

Vid det öppna mötet den 20 april 2017, arrangerat av föreningen Vaxholms vänner, informerade Waxholmspartiet sanningen bakom befolkningstillväxt i storstadsregioner. Debatten om att bostadsbyggande och den medföljande befolkningsexpansionen skulle vara fördelaktig är...

Strid om omröstning klyver Vaxholm

Det blev inget beslut om folkomröstningens genomförande i Vaxholm i måndags (3/4). Alliansen vill att valet ska hållas på sommaren och att valsedlarna ska innehålla ett hot om skattehöjning. Det accepterar inte oppositionen som tycker att det är att försök att styra...

Exploateringen på Rindö fortsätter

En tredje detaljplan beträffande ny exploatering finns nu ute för samråd hos kommunmedborgarna,. Förslaget innehåller sammanlagt 24 nya tomträtter och en gemensam brygga för bostäderna. Enligt förslaget vill man även bygga  en ny väg ner till det kommande...