En tredje detaljplan beträffande ny exploatering finns nu ute för samråd hos kommunmedborgarna,. Förslaget innehåller sammanlagt 24 nya tomträtter och en gemensam brygga för bostäderna. Enligt förslaget vill man även bygga  en ny väg ner till det kommande bostadsområdet som ska knyta ihop Rindö hamn med länsvägen på Rindö.

Fler bostäder i Rindö hamn