Kommunfullmäktige i Vaxholms Stad beslutade under sammanträdet i februari att aktualisera en folkomröstning efter att det inlämnade folkinitiativet uppfyllde kravet om minst 10% stöd från kommunens röstberättigande medlemmar. Oppositionen är mycket nöjda med beslutet och ser redan idag en betydligt ljusare framtid för Vaxholms utveckling.

Beslut folkomröstning