Majoriteten i Vaxholm stad tycks manipulera den kommande folkomröstningen genom att missgynna valdeltagandet och föreslår därför att genomföra omröstningen i augusti. Oppositionen är mycket skeptiska till detta, som följaktligen föreslår att omröstningen skall hållas i slutet av september, vilket dessutom ligger i linje med valnämndens förslag till beslut.

För vidare information, läs nedanstående tidningsartikel ur skärgården:

Manipulation-omröstning