Vid det öppna mötet den 20 april 2017, arrangerat av föreningen Vaxholms vänner, informerade Waxholmspartiet sanningen bakom befolkningstillväxt i storstadsregioner. Debatten om att bostadsbyggande och den medföljande befolkningsexpansionen skulle vara fördelaktig är något vi kritiskt måste granska och diskutera. Under kvällens föredrag lyfter partiordförande Carl-Magnus Broström en del av denna alltmer aktuella problematik.

En kort sammanfattning av innehållet är såsom följer nedan. 

”I de snabbt expanderande storstadsområdena är investeringsbehoven redan nu så omfattande att skatteinkomsterna bara täcker en del av utgifterna. Allt mer hanteras med hjälp av upplåning och den växer i en hisnande omfattning. Enbart under åren 2009-2012 ökade kommunsektorns skulder från 360 till 470 miljarder kronor. Och allt tyder på att låneökningen kommer att hålla i sig.”

Bengt Ericsson, 2014

Befolkningstillväxt till varje pris WP 20 april 2017