Efter länsstyrelsens granskning för Vaxholms stads samrådsyttrande beträffande detaljplaneförslaget för den tredje etappen bostäder vid Minörhamnen på Rindö, så får nu kommunen massiv kritik för deras undermåliga beredning av ärendet. Enligt länsstyrelsen visar det sig att det aktuella detaljplaneförslaget strider mot gällande strandskydd, som innefattar ett område om 50 meter från vattenlinjen.

Vaxholm stad får nu i uppgift att beakta detta i syfte att andra åtgärder kan undvikas. En pressekreterare säger bland annat följande, ”Vi måste förhindra att ett statligt ingripande kan undvikas”.Tjänstemän/tjänstekvinnor i Vaxholms stad tror mycket positivt på det föreliggande planförslaget och ser inga direkta hinder som skulle kunna förhindra en framtida bostadsexpropriering.

Download (PDF, 3.26MB)