Under de senaste månaderna har det varit turbulent bland deltidsbrandmännen i Vaxholm. Nu har mer än hälften av brandmännen valt att säga upp sig. Orsaken är missnöje med det nya avtalet och hur de behandlats av brandförsvarsförbundets ledning. – Det är så pinsamt skött, säger en brandman

– Tyvärr så förlorar vi folk. Så mycket att det känns, säger Lars Lindqvist, förste förman på deltidsbrandkåren i Vaxholm.

 

  • Deltidsbrandkåren i Vaxholm
    Deltidsbrandkåren är beredd att rycka ut 17 – 07 på vardagar samt på helger och röda dagar, tider då brandstationen i Vaxholm inte är bemannad  av ordinarie heltidsanställda brandmän.
  • Deltidsbrandmännen är alla bosatta i kommunen och ska vara klara och på väg från brandstationen senast sex minuter efter ett larm.
  • Inom tio minuter från ett larm ska deltidsbrandmännen kunna vara på plats om larmet gäller Vaxön, Kullön och delar av Resarö.
  • Vid sidan om jobbet på brandkåren har deltidsbrandmännen även ordinarie arbeten, i de flesta fall utanför Vaxholm

Om du vill läsa mer om detta nyhetsinslag kan du följa nedanstående länk:

Massavhopp av brandmän i Vaxholm