Planerna för Vaxholms bebyggelseutveckling är omfattande. Större delen av ön omfattas av planer på förtätning eller förvandling av grönområden till bostadsområden. Totalt finns förslag på inte mindre än 75 nya hus bara på Vaxön. Resarö, Rindö och Skarpö omnämns inte i detalj. Läs från sida 36 och sätt er in i hur Alliansen och Miljöpartiet vill förändra vår stad. Läsningen fram till sida 36 är också en läsvärt historisk redogörelse för hur staden har utvecklats tidigare.

Download the PDF file .