Befolkningstillväxt – till varje pris?

Vid det öppna mötet den 20 april 2017, arrangerat av föreningen Vaxholms vänner, informerade Waxholmspartiet sanningen bakom befolkningstillväxt i storstadsregioner. Debatten om att bostadsbyggande och den medföljande befolkningsexpansionen skulle vara fördelaktig är...