Rivning av Norrbergsskolan UPPRÖR Vaxholmsborna…

Rivning av Norrbergsskolan UPPRÖR Vaxholmsborna…

En rivning av Norrbergsskolan skulle innebära negativa konsekvenser för Vaxholms kulturhistoriska värde. Det skriver en byggnadsantikvarie i sitt utlåtande om skolan. Ändå beslutade Stadsbyggnadsnämnden att godkänna en ansökan om rivningslov vid sitt senaste...