Vaxholms Utvecklingsplan enligt Alliansen

Planerna för Vaxholms bebyggelseutveckling är omfattande. Större delen av ön omfattas av planer på förtätning eller förvandling av grönområden till bostadsområden. Totalt finns förslag på inte mindre än 75 nya hus bara på Vaxön. Resarö, Rindö och Skarpö omnämns inte i...

Befolkningstillväxt – till varje pris?

Vid det öppna mötet den 20 april 2017, arrangerat av föreningen Vaxholms vänner, informerade Waxholmspartiet sanningen bakom befolkningstillväxt i storstadsregioner. Debatten om att bostadsbyggande och den medföljande befolkningsexpansionen skulle vara fördelaktig är...