Vår ideologi och bakgrund

Vaxholms kommun är en i många avseenden bra kommun. Nuvarande, och gårdagens, politiker håller dock på att kontinuerligt försämra vår ekonomi.

Waxholmspartiet har framförallt tillkommit för att vi vill sanera ekonomin och låta befolkningstillväxten ske med naturlig inflyttning, utan att kommunen forcerar den, med kostsamma byggplaner.

Waxholmspartiet är i grunden ett parti med borgerliga värderingar men Waxholmspartiet är i grunden ett parti med borgerliga värderingar men ser liten tillämpning för ideologi i kommunalpolitiken.


  • Vi vill bevara Vaxholms karaktär av småstadsidyll, i stället för att riva och bygga nytt, som förändrar staden till att bli en sönderbyggd förort till Stockholm.
  • Vi vill värna grönområdena i stadens alla delar (Vaxö, Resarö, Rindö/Skarpö, Tynningö, Ramsö, Kullö och Bogesund).
  • Vi vill att planering av infrastrukturen sker parallellt med de omfattande byggprojekten, om dessa ej kan stoppas. Trafikinfarkt hotar staden.
  • Vi vill eftersträva ett ökat medborgarinflytande och närdemokrati.

Waxholmspartiet – borgeligt allternativ

Waxholmspartiet bildades 2013 av Vaxholmare som kände att stadens styrelse inte lyssnade på dess invånare- På kort tid mobiliserades ett parti och redan i första valet blev partiet det tredje största med 14%.

ser liten tillämpning för ideologi i kommunalpolitiken.


Boendemiljö

Småstadens trygghet i kulturhistorisk charm!
Utveckla vår unika boendemiljö i skärgårdens kulturhistoriska charm. Vi vill att vår underbara stad ska växa och utvecklas men med hänsyn till boendemiljö och den unika charm staden erbjuder. Småskalig bebyggelse som förstärker småstadens trygghet och skapar miljöer för boende och umgänge och arbete. Utveckla och stimulera lokalt näringsliv i stället för att riva alla arbetsplatser.


Ekonomi

Sund och hållbar ekonomi utan skuldberg till våra barn!
Stadens ekonomi ska vara sund och långsiktig. Den som är satt i skuld är inte fri. Stadens viktigaste uppgift är att tillhandahålla utbildning, vård och omsorg, till det behövs pengar, i dag, om ett år och om 10 år. Att låna för dagens behov som vi nu gör är inte hållbart i längden.


Demokrati

Lyssna på folket i stället för att tysta folket!
Kommunpolitik ska vara nära folket! Information ska vara tydlig och tillgänglig, folkinitiativ ska uppmuntras, långsiktiga frågor ska söka långsiktiga breda överenskommelser. Lagar, riktlinjer och intentioner för demokratiska processer ska följas.


Infrastruktur

Vaxholmaren, en del av storstaden!
Vi är en del av Sveriges största storstad, vi vill kunna jobba, handla och roa oss i hela regionen utan timslånga transporttider. Vaxholm ska växa i takt med infrastrukturen. Vägar, länstrafiken och sjötrafiken måste lösas innan problem uppstår. Ytorna i staden ska räcka till för både Vaxholmare och turister. Sociala platser så väl som parkeringar ska integreras i Vaxholms utveckling.

Waxholmspartiets organisation

Carl Magnus Broström

Carl Magnus Broström

Ordförande i Waxholm partiets styrelse

Medlem i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Född 1974 i Halmstad, två barn och flickvän. Värnplikt 1994-1995. Kandidatexamen i ekonomi från Oxford Brookes University år 2000. Har arbetat i finansbranschen sedan slutet på nittiotalet och företräder arbetsgivaren i Svenska Fondhandlarföreningen och Riksbankens T2S referensgrupp.

På fritiden umgås han med familjen och försöker vara ute i skärgården så mycket det går. Han är en hyfsad bluesgitarrist som drömmer om att få stå på amatörscen igen. Vaxholm har alla chanser att få ordning på ekonomin och under tiden bevara och förstärka den underbara skärgårdsidyllen influerad av garnisonsarvet. Låt Vaxholm få fortsätta vara unikt!

Karl-Olof Fagerström

Karl-Olof Fagerström

Sekreterare i Waxholm partiets styrelse

Karl Olof Fagerström är född i Dalarna 1946. Har två barn som båda bor i Vaxholm. Han studerade i Uppsala, doktorerade i Medicinsk Psykologi 1981 och blev professorskompetent 1983, arbetade med forskning i läkemedelsindustrin från 1983-1997 då han startade en egen privat forskningsklinik som han drev i 10 år.

Har startat 2 företag varav ett såldes till USA. Han trivs i Vaxholm och är angelägen att Vaxholm ska få ha sina unika miljöer kvar.

Ingemar Wemmenhöög

Ingemar Wemmenhöög

Gruppledare i Waxholm partiets styrelse

Utb. och Yrkesverksamhet: Född 1942 i Kristianstad. Värnplikt som attackdykare Kustjägarskolan(KJS)60-61. XIV FN-bat aljoneni Kongo 61-62. Studentexamen vid Försvarets Läroverk i Uppsala 65. Studier vid Sthlm universitet i Nordiska språk, Litteraturhistoria och Historia. Återanställd på KA1 vid KJS 75. Royal Marines Commando course 77. Militärhögskolan 83. Kompanichef 84-87. Chef Amfibieskolan 87-92. Lärare vid Marinens krigshögskola 92-94. Lärare vid Tolkskolan i Uppsala 94-98.

Civila intressen: Verksam som runristare och föredragshållare; Klassisk musik ( F.d. ordf. Svenska Wagnersällskapet); Ordf. Brf Grenadjären; Medlem i Odd fellow.

Sten Larsson

Sten Larsson

Med i Waxholm partiets styrelse

Mer info kommer senare…
Lisbeth Grunditz

Lisbeth Grunditz

Styrelseledamot i Waxholm partiets styrelse

Mer information kommer snart…
Corina Myren Ekengren

Corina Myren Ekengren

Representant ersättare för Socialnämden i Waxholm partiets styrelse

Mer info kommer senare…
Lars Godberg

Lars Godberg

Mer information kommer snart…