Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Nyheter

PRESSMEDDELANDE

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ PRESSMEDDELANDE 2019-03-12 Ny ordförande i Waxholmspartiet – borgerligt alternativ! Under Waxholmspartiets årsmöte den 10 mars valdes Anna-Lena Nordén till ny ordförande för partiet. Anna-Lena Nordén har bott i kommunen sedan 2002 både på Vaxön och Kullön men sedan 2009 på Resarö med man och tre barn…

Läs mer »

Waxholmspartiet reserverar sig mot beslut angående linfärjetrafiken 2019

Kommunstyrelsen beslöt 10 januari 2019 att kommunen ska driva linfärjetrafiken till Kastellet under tre år med följande kostnader (minus biljettintäker). sommarsäsong 1, 2 350 592 SEK,  sommarsäsong 2, 2 378 096 SEK sommarsäsong 3, 2 405 851 SEK WP yrkade på avslag och lämnade en reservation med följande motiveringar. WP…

Läs mer »

Vi är ett lokalt pragmatiskt parti med borgerlig profil.

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 

Vaxholms framtid!

Ekonomifakta och recept för framtiden!

Läs vår motion om bildandet av ett naturreservat på hela eller delar av Killingen på Resarö!

Vaxholm har alla chanser att få ordning på ekonomin och under tiden bevara och förstärka den underbara skärgårdsidyllen influerad av garnisonsarvet. 

Låt Vaxholm få fortsatt vara unikt!

Carl Magnus Broström

Ordförande Waxholmspartiet

Trots hög kommunal skatt, låg arbetslöshet och få sociala problem är Vaxholms ekonomi sämre än i flera andra stockholmskommuner.

Varför?

utökat medborgarinflytande

odemokratisk toppstyrning

långsiktigt hållbar ekonomi

skuldberg till våra barn

bevara kulturhistorisk charm

okänslig bebyggelseplanering

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

© Waxholmspartiet 2018
Stäng