Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Nyheter

Vi är ett lokalt pragmatiskt parti med borgerlig profil.

Ny ordförande

Vid årsmötet den 27/3 2022 valdes Fredrik Ardefors till ny ordförande i Waxholmspartiet. Fredrik Ardefors, 56 år, är vd i ett kretsloppsföretag och major i arméns reserv. Samtidigt valdes Mikael Reichel, företagsledare…

Läs mer »

Vad hände på senaste Kommunfullmäktigemötet 2020-12-14?

Vildar missbrukar lagens starka skydd av mandat! Vid senaste kommunfullmäktigemötet gick de ”gamla” Moderaterna ihop med Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vildarna i en valsamverkan. Den här märkliga konstellationen röstade under kommunfullmäktigemötet igenom…

Läs mer »

Barn och utbildningsnämnden

Mittsamverkans budget innebär inga sparkrav för BUN. Personaltätheten i skolor och förskolor ska behållas. BUNS budget är till den absoluta största delen volymbaserad, alltså baserad på antalet barn och deras behov. Mittsamverkans…

Läs mer »

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 

Vaxholms framtid!

Ekonomifakta och recept för framtiden!

Läs vår motion om bildandet av ett naturreservat på hela eller delar av Killingen på Resarö!

Vaxholm har alla chanser att få ordning på ekonomin och under tiden bevara och förstärka den underbara skärgårdsidyllen influerad av garnisonsarvet. 

Låt Vaxholm få fortsatt vara unikt!

Carl Magnus Broström

Waxholmspartiet

Trots hög kommunal skatt, låg arbetslöshet och få sociala problem är Vaxholms ekonomi sämre än i flera andra stockholmskommuner.

Varför?

utökat medborgarinflytande

odemokratisk toppstyrning

långsiktigt hållbar ekonomi

skuldberg till våra barn

bevara kulturhistorisk charm

okänslig bebyggelseplanering

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

© Waxholmspartiet 2018