Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Nyheter

Medlemsbrev – November 2019

Partigrundaren Carl-Magnus Broström ger en återblick över resan de senaste åren och adresserar den nuvarande situationen i partiet, med personvalen som ska ske innan årsskiftet, utmaningar och möjligheter!

Läs mer »

Waxholmspartiets budget 2020-2022

Waxholmspartiet (Wp) presenterar en budget som är anpassad efter den verklighet och det problematiska läge som råder för landets kommuner och Vaxholms stad i synnerhet.

Läs mer »

Debattartikel: Ska vi skrota eller återupprätta skolan på Rindö?

Vi politiker har en skyldighet att fatt svåra beslut i våra uppdrag men besluten vi tar ska alltid grunda sig på saklighet, ansvarsfullhet samt vara juridiskt korrekta.Efter år av smygande nedskärningar under täckmantel om effektiviseringar har vi nu kommit till vägs ände gällande Rindö skola. Ska vi skrota eller återupprätta…

Läs mer »

Vi är ett lokalt pragmatiskt parti med borgerlig profil.

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 

Vaxholms framtid!

Ekonomifakta och recept för framtiden!

Läs vår motion om bildandet av ett naturreservat på hela eller delar av Killingen på Resarö!

Vaxholm har alla chanser att få ordning på ekonomin och under tiden bevara och förstärka den underbara skärgårdsidyllen influerad av garnisonsarvet. 

Låt Vaxholm få fortsatt vara unikt!

Carl Magnus Broström

Waxholmspartiet

Trots hög kommunal skatt, låg arbetslöshet och få sociala problem är Vaxholms ekonomi sämre än i flera andra stockholmskommuner.

Varför?

utökat medborgarinflytande

odemokratisk toppstyrning

långsiktigt hållbar ekonomi

skuldberg till våra barn

bevara kulturhistorisk charm

okänslig bebyggelseplanering

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

© Waxholmspartiet 2018
Stäng