Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Nyheter

Debattartikel: Ska vi skrota eller återupprätta skolan på Rindö?

Vi politiker har en skyldighet att fatt svåra beslut i våra uppdrag men besluten vi tar ska alltid grunda sig på saklighet, ansvarsfullhet samt vara juridiskt korrekta.Efter år av smygande nedskärningar under täckmantel om effektiviseringar har vi nu kommit till vägs ände gällande Rindö skola. Ska vi skrota eller återupprätta…

Läs mer »

WP önskar er alla en glad sommar!

Vilken händelserik vår det varit – på alla fronter! Första delen av 2019 har vi i vårt politiska arbete fokuserat på att anpassa och prioritera vår politik utifrån vårt valprogram och utifrån mittstyrets samarbetsprogram för att lyfta fram våra två viktigaste prioriterade områden ekonomi och demokrati. Politikens viktigaste roll handlar…

Läs mer »

Rindöbo lämnar en fråga till allmänhetens frågestund i KF 2019-04-08. Blev avvisad på felaktiga grunder!

Fråga till allmänhetens frågestund BAKGRUND I rivningslovet för Norrbergsskolan (2016-12-14 §136) står det att byggherren har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Det innebär till exempel att byggherren ska se till att lovet följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kraven som avses finns…

Läs mer »

Vi är ett lokalt pragmatiskt parti med borgerlig profil.

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 

Vaxholms framtid!

Ekonomifakta och recept för framtiden!

Läs vår motion om bildandet av ett naturreservat på hela eller delar av Killingen på Resarö!

Vaxholm har alla chanser att få ordning på ekonomin och under tiden bevara och förstärka den underbara skärgårdsidyllen influerad av garnisonsarvet. 

Låt Vaxholm få fortsatt vara unikt!

Carl Magnus Broström

Waxholmspartiet

Trots hög kommunal skatt, låg arbetslöshet och få sociala problem är Vaxholms ekonomi sämre än i flera andra stockholmskommuner.

Varför?

utökat medborgarinflytande

odemokratisk toppstyrning

långsiktigt hållbar ekonomi

skuldberg till våra barn

bevara kulturhistorisk charm

okänslig bebyggelseplanering

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

© Waxholmspartiet 2018
Stäng