Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Januari 2019-01-19

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ gick ut som segrare i valet och blev det största partiet i Vaxholm och rikets fjärde största lokalparti.

Under månader, veckor, dagar och timmar har partiet jobbat oerhört hårt för att skapa samarbete som skulle möjliggöra ett efterlängtat ledningsskifte i Vaxholm. Vi har föreslagit kreativa lösningar och gjort allt vi kan för att tillmötesgå andra partiers önskemål i syfte att skapa en positiv ny kraft för Vaxholms bästa. 

Samtidigt har vi inte kunnat frångå våra tydliga önskemål om just ledningsskifte och vissa enskilda sakpolitiska kärnfrågor som vi varit tydliga med sedan partiet grundades 2013.

Vi konstaterar nu att ett ledningsskifte inte skett utan C, L och M innehar de allra flesta nyckelrollerna i de kommunala nämndernas presidier och kommunstyrelsen.

Det står klart att Waxholmspartiet är det enda partiet som stod upp för en förändring och sina kärnfrågor när det gällde.

Med våra åtta mandat och stora representation i kommunala nämnder kommer vi ha en central roll framöver. Vi är stolta över våra funktionärer som kommer fortsätta arbeta pragmatiskt och söka nödvändiga samarbeten för Vaxholms bästa. Vi ser fram emot infriande av gårdagens löften om breda parlamentariska lösningar, där demokratin ska utvecklas, medborgardialog och hållbar tillväxt.

 

Styrelsen för Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Vi är ett lokalt pragmatiskt parti med borgerlig profil.

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 

Vaxholms framtid!

Ekonomifakta och recept för framtiden!

Läs vår motion om bildandet av ett naturreservat på hela eller delar av Killingen på Resarö!

Vaxholm har alla chanser att få ordning på ekonomin och under tiden bevara och förstärka den underbara skärgårdsidyllen influerad av garnisonsarvet. 

Låt Vaxholm få fortsatt vara unikt!

Carl Magnus Broström

Ordförande Waxholmspartiet

Trots hög kommunal skatt, låg arbetslöshet och få sociala problem är Vaxholms ekonomi sämre än i flera andra stockholmskommuner.

Varför?

utökat medborgarinflytande

odemokratisk toppstyrning

långsiktigt hållbar ekonomi

skuldberg till våra barn

bevara kulturhistorisk charm

okänslig bebyggelseplanering

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

© Waxholmspartiet 2018
Stäng