Tack alla ni som röstat på oss!

Vi i Waxholmspartiet känner en oerhörd stolthet och glädje över förtroendet vi fått i valet! Tack vare er invånares fantastiska stöd är vi nu det fjärde största lokalpartiet i riket!

Arbetet med att bilda ett nytt politiskt styre i Vaxholm pågår för fullt. Vi funktionärer är laddade, motiverade och ödmjuka inför vårt utökade ansvar som största politiska parti.

Än en gång ett varmt tack alla!

 

Waxholmspartiet – för Vaxholmare!

Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

utökat medborgarinflytande

odemokratisk toppstyrning

långsiktigt hållbar ekonomi

skuldberg till våra barn

bevara kulturhistorisk charm

okänslig bebyggelseplanering

Vi är ett lokalt pragmatiskt parti med borgerlig profil.

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 

Vaxholms framtid!

Ekonomifakta och recept för framtiden!

Läs vår motion om bildandet av ett naturreservat på hela eller delar av Killingen på Resarö!

Vaxholm har alla chanser att få ordning på ekonomin och under tiden bevara och förstärka den underbara skärgårdsidyllen influerad av garnisonsarvet. 

Låt Vaxholm få fortsatt vara unikt!

Carl Magnus Broström

Ordförande Waxholmspartiet

Trots hög kommunal skatt, låg arbetslöshet och få sociala problem är Vaxholms ekonomi sämre än i flera andra stockholmskommuner.

Varför?

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

© Waxholmspartiet 2018
Stäng