Vad hände på senaste Kommunfullmäktigemötet 2020-12-14?

Vildar missbrukar lagens starka skydd av mandat! Vid senaste kommunfullmäktigemötet gick de ”gamla” Moderaterna ihop med Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vildarna i en valsamverkan. Den här märkliga konstellationen röstade under…

Fortsätt läsa Vad hände på senaste Kommunfullmäktigemötet 2020-12-14?

Barn och utbildningsnämnden

Mittsamverkans budget innebär inga sparkrav för BUN. Personaltätheten i skolor och förskolor ska behållas. BUNS budget är till den absoluta största delen volymbaserad, alltså baserad på antalet barn och deras…

Fortsätt läsa Barn och utbildningsnämnden

På Kommunfullmäktiges möte den 20 april 2020 röstade Waxholmspartiet nej till frågorna rörande Norrberget!

Norrbergsskolan är riven och detta kan vi inte göra ogjort! Waxholmspartiet har valt att rösta nej gällande Norrbergsfrågan i avvaktan på Mark & Miljööverdomstolens utslag. Samtidigt för vi en aktiv…

Fortsätt läsa På Kommunfullmäktiges möte den 20 april 2020 röstade Waxholmspartiet nej till frågorna rörande Norrberget!

Rindöhamn ett samhälle i utveckling

Tillsammans med Rindö- och Skarpöbor strävar Waxholmspartiet för att behålla och utveckla Rindö skola. Vi har en aktiv dialog med Tornstaden, som utvecklar ett flertal projekt vid Oscar-Fredriksborg. Läs deras…

Fortsätt läsa Rindöhamn ett samhälle i utveckling

Överraskningar på kommunfullmäktige den 9 december 2019


Kommunfullmäktigmötet, 9 december, bjöd på en hel del överraskningar, gällande budget 2020 och olika formera av samarbete mellan partier. Vi i WP valde att stå utanför samarbete och kommer med envishet fortsätta arbeta med vårt valprogram och som är det arbete vi lovat och gick till val med. 

(mer…)

Fortsätt läsa Överraskningar på kommunfullmäktige den 9 december 2019

Medlemsbrev – November 2019

Partigrundaren Carl-Magnus Broström ger en återblick över resan de senaste åren och adresserar den nuvarande situationen i partiet, med personvalen som ska ske innan årsskiftet, utmaningar och möjligheter!

(mer…)

Fortsätt läsa Medlemsbrev – November 2019

Rindöbo lämnar en fråga till allmänhetens frågestund i KF 2019-04-08. Blev avvisad på felaktiga grunder!

Fråga till allmänhetens frågestund BAKGRUND I rivningslovet för Norrbergsskolan (2016-12-14 §136) står det att byggherren har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Det innebär…

Fortsätt läsa Rindöbo lämnar en fråga till allmänhetens frågestund i KF 2019-04-08. Blev avvisad på felaktiga grunder!

Wp lämnar en reservation i KS 2019-03-21 tillsammans med Vänsterpartiet

Reservation gällande ärende 2, "Rivning av byggnader på Norrberget – genomförandebeslut" Kommunstyrelsen 2019-03-21 Waxholmspartiet och Vänsterpartiet reserverar sig härmed mot kommunstyrelsens beslut i ärende 2 "Rivning av byggnader på Norrberget…

Fortsätt läsa Wp lämnar en reservation i KS 2019-03-21 tillsammans med Vänsterpartiet

Wp lämnar tre yrkanden på BUN 2019-03-18. Samtliga blev nedröstade!

  1 Familjedaghemmen 2 Riktlinjer för skolskjuts & elevresor 3 Riktlinjer gällande trafikmognad Familjedaghemmen  Waxholmspartiet – borgerligt alternativ             Barn & Utbildningsnämnden 2019-03-18 F Waxholmspartiet yrkar på: Att avslå beslutet…

Fortsätt läsa Wp lämnar tre yrkanden på BUN 2019-03-18. Samtliga blev nedröstade!