Information gällande Rickard Gilles uteslutning

Den 7 maj beslutade styrelsen utesluta Rickard Gille som medlem i Waxholmspartiet. Detta beslut grundar sig på att styrelsen anser Rickard Gille agerat illojalt mot beslut som fattats samt haft svårt för samarbete med styrelsemedlemmar och medlemmar i frågor som är viktiga för partiet. Waxholmspartiet har ett ansvar både gentemot våra medlemmar och gentemot de som valt att rösta på partiet och vill se ett annat Vaxholm, ett Vaxholm för Vaxholmare.

Hur hamnade vi här?

Situationen mellan Rickard Gille och styrelsen har tagit kraft, energi och tid från det politiska arbetet under både hösten och våren. För att förändra politiken i Vaxholm behöver partiet samarbeta och stå eniga bakom beslut. Här har Rickard Gille gått emot både medlemsmötens och styrelsens beslut. Detta har lett till att partiet har uppfattats som ”hattigt” och otydligt i var vi står i sakfrågor. Därav har också partiet haft svårt att finna stöd och samarbete i olika sakfrågor med andra partier i Vaxholm.

Vad händer nu?

Framåt kommer styrelsen kalla till ett medlemsmöte för att göra val till de eventuella förtroendeuppdrag som kommer att ersättas. Därefter kommer styrelsen fortsätta arbetet med utvecklingen av stadgarna, våra interna processer samt vår kommunikationsstrategi internt och externt. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna inför höstens politiska arbete mot vår vision att skapa förändring i Vaxholm.

Anna-Lena Nordén ordförande i WP

Gm Gunnar Moberg & Daga Bäfverfeldt

Stäng