WAXHOLMSPARTIET - BORGERLIGT ALTERNATIV

 Vi står för en pragmatisk politik. Sakfrågorna kommer att behandlas praktiskt utan idelologiska förtecken.

Waxholmspartiet bildades 2013 av Vaxholmare som kände att kommunens styrelse inte lyssnade på sina medborgare.

På kort tid mobiliserades ett parti och redan i första valet blev partiet det tredje största med 14%.

Inför valet 2018 söker vi ett större mandat för att kunna fortsätta arbetet med att göra Vaxholm så som medborgarna vill ha det!

Ett lokalt parti med borgerligt profil

Kärleken till skärgårdsidyllen har däremot inga partipolitiska gränser.

Vi är..

Vi vill..

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018