Överklagan angående Engarns vägskäl

WP lämnade 14 december 2018 in en överklagan gällande Engarns vägskäl, vilken mottagits av Näringsdepartementet och TFV.

Läs överklagan här.