PARTISTYRELSEN

Vi är medborgarnas röst i Vaxholms kommun. Eftersom vi inte är bundna av ”moderpartiers” ideologier kan vi fritt verka för vad som medborgarna önskar i sakfrågor. Därför lyssnar vi extra mycket på vad människor i kommunen tycker och vill.

Anna-Lena Nordén

Ordförande

Karl-Olof Fagerström

Sekreterare

Född i dalarna 1946. Har två barn och barnbarn som bor i Vaxholm. Har studerat i Uppsala, doktorerade i medicinsk Psykologi 1981 och blev professorskompetent 1983. Arbetade med forskning i läkemedelsindustrin från 1983-1997 då jag startade en egen privat forskningsklinik som jag drev i 10 år. Har startat två företag varav ett (Niconovum AB) såldes till USA. Trivs i Vaxholm och är angelägen att Vaxholm ska få ha kvar sina unika miljöer.

Daga Bäfverfeldt

Ledamot

Född i Norrbotten 1952. Flyttade till Stockholm 1974 med sommarboende på Rindö vilket blev ett permanentboende 2003. Har två barn varav ett boende i Vaxholm. Arbetat i akutsjukvården som barnsköterska och undersköterska. Idag pensionerad. Fritidsintressen är trädgården med hobbyodling och umgänge med familj och barnbarn.

Lisbeth Grunditz Hjalmarson

Ledamot

Jag är pensionär efter 38 års anställning i Vaxholms Stad. Den mesta tiden har jag ägnat åt barn och ungdomar. Den fritid jag nu har ägnar jag åt bland annat barnbarn, vårt Smålandstorp, Lions club och politik.

Gunnar Moberg

LedamotStefan Åsberg

Övriga uppdrag

Inger Fagerström

Kassör

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1973, inom landsting, kommun och med läkemedelsforskning i egen klinik.

Jag har två döttrar och två barnbarn. På min fritid har jag arbetat med egna hästar och hundar. Jag är bosatt i Vaxholm sedan 2013.

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018