PARTISTYRELSEN

 Vi står för en pragmatisk politik. Sakfrågorna kommer att behandlas praktiskt utan idelologiska förtecken.

Carl-Magnus Broström

Ordförande

Född 1974 i Halmstad, två barn och flickvän. Värnplikt 1995-1995. Kandidatexamen i ekonomi från Oxford Brookes University år 2000. Har arbetat i finansbranchen sedan slutet på nittiotalet och företräder arbetsgivaren i Svenska fondhandlarföreningen och Riksbankens T25 referensgrupp.

På fritiden umgås jag med familjen och försöker vara ute i skärgården så mycket det går. Jag är en hyfsad bluesgitarrist som drömmer om att få stå på amatörscen igen.

Karl-Olof Fagerström

Sekreterare

Född i dalarna 1946. Har två barn och barnbarn som bor i Vaxholm. Har studerat i Uppsala, doktorerade i medicinsk Psykologi 1981 och blev professorskompetent 1983. Arbetade med forskning i läkemedelsindustrin från 1983-1997 då jag startade en egen privat forskningsklinik som jag drev i 10 år. Har startat två företag varav ett (Niconovum AB) såldes till USA. Trivs i Vaxholm och är angelägen att Vaxholm ska få ha kvar sina unika miljöer.

Inger Fagerström

Kassör

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1973, inom landsting, kommun och med läkemedelsforskning i egen klinik.

Jag har två döttrar och två barnbarn. På min fritid har jag arbetat med egna hästar och hundar. Jag är bosatt i Vaxholm sedan 2013.

Ingemar Wemmenhög

Ledamot

Född 1942 i Kristianstad. Värnplikt som attackdykare Kustjägarskolan 60-61. XIV FN-bataljoneni Kongo 61-62. Studentexamen vid Försvarets Läroverk i Uppsala 65. Studier vid Sthlm universitet i Nordiska språk, Litteraturhistoria och Historia. Återanställd på KA1 vid KJS 75. Royal Marines Commando course 77. Militärhögskolan 83. Kompanichef 84-87. Chef Amfibieskolan 87-92. Lärare vid Marinens krigshögskola 92-94. Lärare vid Tolkskolan i Uppsala 94-98.

Verksam som runristare och föredragshållare; Klassisk musik ( F.d. ordf. Svenska Wagnersällskapet); Medlem i Odd fellow.

Lisbeth Grunditz Hjalmarson

Ledamot

Jag är pensionär efter 38 års anställning i Vaxholms Stad. Den mesta tiden har jag ägnat åt barn och ungdomar. Den fritid jag nu har ägnar jag åt bland annat barnbarn, vårt Smålandstorp, Lions club och politik.

Daga Bäfverfeldt

Ledamot

Född i Norrbotten 1952. Flyttade till Stockholm 1974 med sommarboende på Rindö vilket blev ett permanentboende 2003. Har två barn varav ett boende i Vaxholm. Arbetat i akutsjukvården som barnsköterska och undersköterska. Idag pensionerad. Fritidsintressen är trädgården med hobbyodling och umgänge med familj och barnbarn.

Elaine Nord Larsson

Suppleant

Född i Stockholm 1947 och flyttade till Rindö 1991 med make och hund. Arbetat inom kriminalvården. Har en fil. kand. i psykologi, sociologi och kriminologi. Varit politiskt aktiv sedan 2005 och suttit i ett flertal nämnder. Ledamot i KF.

Peter Lindqvist

Suppleant

Bor på Resarö sedan 1996 men har haft kopplingar både till Vaxholm och Resarö från det jag var liten. Har varit aktiv inom kommunalpolitiken 2006-2016 inom olika uppdrag såsom Barn & Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden och Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd. Utbildad inom marknadsekonomi och arbetar med uppdrag inom Human Resources. Har erfarenheter från både svenska & globalt verksamma företag inom områden som detaljhandel-, hotell-, arkitekt och ingenjörsbranschen. På fritiden försöker jag ta tillvara på alla de fördelar som det innebär att bo i skärgården. Närheten till vatten och natur i kombination med ett stort djurintresse.

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018
Stäng