WAXHOLMSPARTIETS VALSEDEL 2018

 Waxholmspartiet är ett samarbetsparti och våra främsta samarbetspartners är medborgarna!

1. Carl-Magnus Broström, banktjänsteman 44 år

13. Lars Ekengren, Företagare 75 år

2. Ingemar Wemmenhög, Major 76 år

14. Pelle Väisiänen, Egenföretagare 47 år

3. Lisbeth Grunditz Hjalmarson, Nämndsekreterare 70 år

15. Björn Brånebäck, Civilingenjör 51 år

4. Rickard Gille, Civilekonom 65 år

16. Christina Granberg, Fil.kand. 73 år

5. Peter Lindqvist, Lönechef 45 år

17. Stefan Åsblom, WP 70 år

6. Lars Zackrisson, Kulturarbetare 64 år

18. Anna-Lena Nordén, Förbundssekreterare 43  år

7. Elaine Nord Larsson, Fil.kand. 71 år

19. Lone Svenfelt, Ekonom 74 år

8. Karl Olof Fagerström, Docent 72 år

20. Olof Svenfelt, Civilingenjör 77 år

9. Daga Bäfverfeldt, Pensionär 65 år

21. Olle Larsson, Egenföretagare 60 år

10. Moniqua Hultberg, Egenföretagare 65 år

22. Lars Godberg, Ingenjör 76 år

11. Sten Larsson, Sjökapten 74 år

23. Inger Haglund Fagerström, Leg.sjuksköterska 72 år

12. Leena Hämäläinen, Socialsekreterare 70 år

24. Tom Bäfverfeldt, Direktör 68 år

1. Carl-Magnus Broström, banktjänsteman 44 år

2. Ingemar Wemmenhög, Major 76 år

3. Lisbeth Grunditz Hjalmarson, Nämndsekreterare 70 år

4. Rickard Gille, Civilekonom 65 år

5. Peter Lindqvist, Lönechef 45 år

6. Lars Zackrisson, Kulturarbetare 64 år

7. Elaine Nord Larsson, Fil.kand. 71 år

8. Karl Olof Fagerström, Docent 72 år

9. Daga Bäfverfeldt, Pensionär 65 år

10. Moniqua Hultberg, Egenföretagare 47 år

11. Sten Larsson, Sjökapten 74 år

12. Leena Hämäläinen, Socialsekreterare 70 år

13. Lars Ekengren, Företagare 75 år

14. Pelle Väisiänen, Egenföretagare 47 år

15. Björn Brånebäck, Civilingenjör 51 år

16. Christina Granberg, Fil.kand. 73 år

17. Stefan Åsblom, WP 70 år

18. Anna-Lena Nordén, Förbundssekreterare 43  år

19. Lone Svenfelt, Ekonom 74 år

20. Olof Svenfelt, Civilingenjör 77 år

21. Olle Larsson, Egenföretagare 60 år

22. Lars Godberg, Ingenjör 76 år

23. Inger Haglund Fagerström, Leg.sjuksköterska 72 år

24. Tom Bäfverfeldt, Direktör 68 år

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018