VÅRA POLITIKER

Waxholmspartiet – för Waxholmare

Förtroendevalda 2019 - 2022

Mandatperiod 2021-01-01 – 2021-12-31

led KF, ers KF Vb, ers KS AU, ers KS PLU

Brånebäck Björn

led Vaxholms vatten

ers KF, ers KS, led BUN

Bäfverfeldt Tom

led KS NLB, nämdeman Attunda tingsrätt

Carlsson Katarina

ers SN

led SBN, ers SRMH, ers KS, ers KS PLU

nämndeman Attunda tingsrätt, led Valnämnd

led KF, ers SBN, ers arvodeskommittén

led KF, led KS, led KS PLU, 2:e v ordf. SN, led SN utskott

ers KF, ers valnämnden

ers KF

led BUN, Viktigt i Vaxholm red. kommitté

led KS, led KS AU, led KS PLU, led TFK, led Krisledningsnämnd, led Vaxholms vatten AB, led Vaxholm Smeden 3 AB, led Vasavägen 13 AB, ers Mälardalsrådet 

Oldengren Elisabeth

Revisor

Åsblom Stefan

ers TFK

KF   = kommunfullmäktige

KF Vb = kommunfullmäktiges valberedning

KS = kommunstyrelse

KS AU = kommunstyrelsens arbetsutskott

KS PLU = kommunstyrelsens planeringsutskott

SN   = socialnämnd

BUN   = barn- och utbildningsnämnd

SBN   = stadsbyggnadsnämnd

TFK   = nämnd för teknik, fritid och kultur

NLB = näringslivsberedning

SRMH = Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

För övriga förtroendeuppdrag besök Vaxholms kommuns hemsida.

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018