VÅRA POLITIKER

Waxholmspartiet – för Waxholmare

Förtroendevalda 2015 - 2018

Broström Carl-Magnus   led KF, led KS

Hultberg Moniqua    ers BUN

Ekengren Corina   led KF

Hämäläinen Leena   led BUN, ers SOC

Ekengren Lars   ers KF, led SBN

Larsson Sten   led KF

Fagerström Karl Olof   led KF, ers SBN

Wemmenhög Ingemar led KF, led TFK, ers KS

KF   = kommunfullmäktige

KS   = kommunstyrelse

SOC   = socialnämnd

BUN   = barn- och utbildningsnämnd

SBN   = stadsbyggnadsnämnd

TFK   = nämnd för teknik, fritid och kultur

För övriga förtroendeuppdrag besök Vaxholms kommuns hemsida.

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018
Stäng