VÅRA POLITIKER

Waxholmspartiet – för Waxholmare

Förtroendevalda 2019 - 2022

Mandatperiod 2020-01-01 – 2020-12-31

led KF, ers KF Vb, ers KS AU, ers KS PLU

Brånebäck Björn

led Vaxholms vatten

ers KF, ers SN, led BUN

Bäfverfeldt Tom

led KS NLB, nämdeman Attunda tingsrätt

Carlsson Katarina

ers SN

ers SBN

Cimrell Leif

ers TFK

led SBN

nämndeman Attunda tingsrätt

led KF, ers KS, ers TFK, ers SBN

Fernqvist Lind Ulla

led BUN, led valnämnden, ers arvodeskommitén

Fridblom Inger

led Norrvatten, förbundsfullmäktige, ers SRMH

led KF, led KS, led KS PLU, led SN, ers SN utskott

ers KF, ers BUN, ers valnämnden

ers KF, led SN, oppositionsrepr. KFR/KPR

ers KF

Moberg Gunnar

ers SBN, ers BUN

led KS, led KS AU, led KS PLU, led TFK, led Krisledningsnämnd, led Vaxholms vatten AB, led Vaxholm Smeden 3 AB, led Vasavägen 13 AB, ers Mälardalsrådet 

Oldengren Elisabeth

Revisor

Sundström Donald

led SBN, ers TFK

led KF, ers KS

Åsblom Stefan

led TFK

KF   = kommunfullmäktige

KF Vb = kommunfullmäktiges valberedning

KS = kommunstyrelse

KS AU = kommunstyrelsens arbetsutskott

KS PLU = kommunstyrelsens planeringsutskott

SN   = socialnämnd

BUN   = barn- och utbildningsnämnd

SBN   = stadsbyggnadsnämnd

TFK   = nämnd för teknik, fritid och kultur

NLB = näringslivsberedning

SRMH = Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

För övriga förtroendeuppdrag besök Vaxholms kommuns hemsida.

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018