Waxholmspartiet reserverar sig gällande förskolepaviljong Vitsippan


Wp lämnar en reservation i Kommunstyrelsen 2019-02-07 gällande provisorisk paviljong Vitsippan, vid Blynäs – Tilldelningsbeslut av mark- och grundarbeten i samband med paviljongmontage för förskola på fastigheten, del av Vaxön 1:14