Waxholmspartiet reserverar sig mot beslut angående linfärjetrafiken 2019

Kommunstyrelsen beslöt 10 januari 2019 att kommunen ska driva linfärjetrafiken till Kastellet under tre år med följande kostnader (minus biljettintäker).

  • sommarsäsong 1, 2 350 592 SEK, 
  • sommarsäsong 2, 2 378 096 SEK
  • sommarsäsong 3, 2 405 851 SEK

WP yrkade på avslag och lämnade en reservation med följande motiveringar. WP är inte emot linfärjan i sig, WP är emot att kommunen är huvudman för verksamheten som i huvudsak finansernas av vaxholmarnas skattemedel som de ej har efterfrågat eller fått tycka till om. Läs reservationen i sin helhet här.