Wp lämnar en protokollsanteckning på BUN 2019-02-11

Wp lämnar en protokollsanteckning då nämnden felaktigt beslutar om avslag på Wp:s yrkande att ett nytt ärende – Nedläggning av Äppelgården, ska läggas till på föredragningslistan.